Sössüz oynanan köy seyirlik oyunlarına verilen genel ad ...

Lal,
Sössüz oynanan köy seyirlik oyunlarına verilen genel ad.
Samit'de denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı, dilsiz.

Samit,
Lal oyunları da denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı.
Mim, Temeli taklide dayanan sözsüz oyun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ