Dante' nin "İlahi Komedya" adlı yapıtında da kullandığı, üç dizeli kıtalardan oluşan İtalyan nazım biçimi ...

Terzarima,
Terza-Rima,
Örüşük Uyak.
Üç dizelik bendlerle kurulu İtalyan nazım biçimi.
Dize kümelenişi ve kafiye düzeni şöyle olup örüşük kafiyedir. aba bcb cçc ded.. Son bent genellikle tek dizeden meydana gelir. Bent sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Bent sayısı az olan terzarimalarda son dizenin şiirin en güçlü ve etkili dizesi olmasına dikkat edilir. 

İlkin İtalyan nazmında kullanılan bu biçim, daha sonra başka edebiyatlarda da kullanılmıştır. Dante'nin İlahi Komedya'sının bu biçimle yazılmış olması, Terzarima'nın yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Terzarima, Türk edebiyatında ilkin Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret'in, Şehrayin şiirinde 1899 yılında denenmiştir.

İlahi Komedya, Dante'nin Cehennem, Araf ve Cennet'e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsüdür. Burada sunduğu Evren Dizgesi tamamen Batlamyus Dizgesine dayanmaktadır. Dante' ye göre, Yer Evren' in merkezindedir ve hareketsizdir. Yer' in etrafında sırasıyla, Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn küreleri bulunur. Satürn küresinden sonra, sabit yıldızlar küresi ve ondan sonra da ilk hareket ettirici küre gelir. Onuncu küre ise, En Yüksek Küre, yani Tanrının Evi' dir. Küreler, Meleklerin yardımı ile hareket eder. Dante, Aristoteles' in etkisi ile Ortak merkezli Küreler Dizgesini benimsemiş, dış merkezli kürelerin olmadığını savunmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ