İlişkin, değgin...

Ait,
İlişkin, 
İngilizce: corresponding, 
Fransuzca: Adherent.
Değgin,
Müteallik,
Merbut,
Bağlı,
İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.
İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik.
Değgin, Soğuk algınlığı ile birlikte gelen sıtma, İshal

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ