Tümdengelim ...

Talil, 
Arapça: talil.  
Arapça, hastalanmak, sebep anlamındaki illet kelimesinden türetilmiştir.
İngilizce: deduction.
Tümdengelim.
Dedüksiyon.
Sebep bulma, bahane gösterme.
Tümden gelim, dedüksiyon. 
Sebep gösterme.
Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, 
talil.

Genelden özele, tümelden tikele giderek ya da önsayıtlardan vargılar ve çıkarımlar türeterek bilgi üretme yöntemi.
Bir ya da bir kaç öncülden mantık yasalarına dayanılarak bir sonucun zorunlu olarak çıkacağının gösterilmesi ve bu sonucun doğruluğunun tanıtlanması amacıyla genelden özele vararak düşünme yolu. 
Mantıkçılara göre öncüllerin doğru olması durumunda sonucun da zorunlukla doğru olduğu çıkarım biçimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ