Tesir ...

Etki, (Fr. Acte, İng. effect).

Tesir, (Arapça).
Te'sîr. 
Hüküm. 
Etki, İşlem (Osmanlıca). 
Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
Vasıfları ve halleri değiştirme.
İşleme, dokuma, iz bırakma.

Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir .
Yığın iletişiminde kaynaktan çeşitli araçlarla aktarılan iletilerin okur, izleyici, dinleyici gibi alımcılar üzerindeki etkileyici sonucu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ