Voltaire olarak tanınan Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olan yazar ve filozof...

François Marie Arouet
(21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778), 
Fransız yazar ve filozof. 
Voltaire
Daha çok mahlası Voltaire olarak tanınmıştır. Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.
Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir. 

Eserlerinde Kilise dogmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmiştir. Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır.

Voltaire' in Başlıca eserleri şunlardır:  
Oedipe (1718) 
Zaire (1732) 
Lettres philosophiques sur les Anglais (1733)
Le Mondain (1736) 
Sept Discours en Vers sur l'Homme (1738)  
Zadig (1747) 
Micromegas (1752)
Candide (1759) 
Dictionnaire philosophique (1764) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ