Üzüm Şekeri ...

Glikoz,
Glukoz, (Fr. glycose, İng. glucose, dextrose, grape sugar ).
Üzüm şekeri. 
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşup özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şeker (C6H12O6).
Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu bir şeker; monosakkarit. Üzüm şekeri, dekstroz, glukoz.
Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz, kan şekeri, glukoz.

Monosakkaritler diye tabir edilen basit şekerlerin en yaygını glikozdur. Aslında basit bir şeker olan glikoz, çok önemli bir karbonhidrattır. Glikoz, fotosentezin ana etmenlerinden biri olup, solunum başlamasını sağlar. Glikoz, renksiz, canlı özellikler gösteren, yapısal açıdan ve görev açısından en ufak parçadır. Genellikle bütün hücreler aynı yapıya sahiptirler. Ancak yer aldıkları dokuya göre veya işlevlerine göre bir takım farklılıkları olabilir. Glikoz, kristale benzer, mol ağırlığı 180 gram olan, kokusu olmayan, suyun içinde çözünebilen, son derece tatlı bir maddedir.

İnsan ve hayvan bedeni için glikoz çok önemli bir maddedir. Bir takım kimyevi maddelerin sentezlenmesi, enerjinin ve canlılığın varlığı, glikozun parçalanması ile meydana gelir. Glikoz nerdeyse bütün meyvelerin içinde vardır. Glikoz çözeltileri bakterilerinin üremesini ve çoğalmasını engeller. Glikoz organizmaların hemen hemen tamamının başlıca enerji kaynağı konumundadır. Karaciğerde bir bölüm glikoz molekülünden glikojen yapılmaktadır. Normal bir insanın açken kanındaki glikoz miktarı ölçüldüğünde 100 mililitrede 70–110 mg gibi bir değer ile karşılaşılır.
Kaynakça,
http://www.kadin.ca


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ