Ruhsati' nin bazı şiirlerinde kullandığı mahlas ...

İcadi,
Cehdi,
Ruhsati, 
Asıl adı Mustafa’dır.
Köy şairi.
Ruhsati, 1835 yılında Kangal’ ın Deliktaş köyünde doğmuştur. 

Ruhsati on iki yaşında öksüz ve yetim kalmış. Bu bakımdan kuvvetli bir tahsil görememiştir. Ruhsati dört kere evlenmiş ve bu evliliklerden yirmi üç çocuğu olmuş. Bazı kaynaklara göre temel anlamda bağlama derslerini Deli Derviş Feryadi’ den aldı. Ruhsati’nin ayrıca 473 beyitlik aruzla yazılmış Uğru ile Kadı adlı bir hikayesi vardır.

Ruhsati, uzun müddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa’nın yanında azap durmuştur. Kimi zaman Tecer’deki değirmenlerin su işlerinde çalışmış, kimi zaman da köyünde kiracılık, rençperlik ve çobanlık yapmıştır. Bazen de inşaatlarda bennelik (duvarcılık) yaptığı olmuştur. Zaman zaman gurbete çıkan Ruhsatî ömrünün sonlarında köyünde imamlık yapmıştır. Ömrü fakirlikle geçti. Mezarı, doğduğu yer olan Deliktaş’ tadır. Ruhsati, Nakşibendi tarikatine mensup bir aşıktır.

Bazı kaynaklara göre Bektaşi bazılarına göre ise Nakşibendi tarikatından olan Ruhsati, Anadolu’nun birçok yerini dolaştı. Ruhsati mahlasından başka, bazı dönemler İcadi ve Cehdi mahlasıyla da şiirler yazdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ