Hızla dönen rüzğarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası ...

Tornado,
İsp. Tornado, 
Fr. Tornade, tournade.
Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon. Tornado, Dünyadaki en şiddetli fırtınalardandır. Tornadolar rüzğar hızları 32 m/s. - 150 m/s. dir. Tornadolar en çok ABD görülmektedir. Tornadolar zayıf, kuvvetli ve şiddetli diye sınıflandırılır. 

Meteoroloji sözlüğüne göre tornado bir kümülünimbüs tipi buluttan yere doğru sarkan şiddetle dönen hava kolonu ya da hava kolonlarıdır. Tornadolar, çok şiddetli ve hızı saatte 500 km. yi bulan hava akımlarının dönerek hareket etmesiyle oluşan baca şeklindeki koyu renkli bulutlardır. 

Tornadolar, organizasyon, olgunlaşma, zayıflama ve bozulma aşamalarından oluşur. Tornadolar, havanın çok güçlü konveksiyonel yükselmesi sonucunda doğan girdaplardan birisidir. Bunlar tropikal siklonlara oranla çok daha küçük ve yerel olmakla birlikte dünyada bilinen en güçlü ve yıkıcı fırtınalardır.
Tornadoların ılık sular üzerinde daha zayıf şiddette olanlarına da waterspout adı verilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ