Bayağı, adi kimse ...

Vasi,
Kaba,
Bayağı,
Fransızca, banal.
Aşağılık, pespaye,
Basit, adi, amiyane, 
Banal,
Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.
Hemen hemen, adeta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ