Yunan mitolojisinde öc tanrıçası ...

Nemesis,

Adaleti sağlamak için intikam almayı savunan merhametsiz bir tanrıçadır. 
Yunan mitolojisinde nyx 'in kızıdır. Adalet ve intikam tanrıçasıdır.
 
Yunan mitolojisinde, aşırı gurur ve enaniyete düşenleri cezalandıran tanrıçadır. İnanışa göre o; kinci, yapılan hata veya kötülüğün karşılığını getiren, kaderin vücut bulmuş hali, merhametsiz bir tanrıçadır.
 
Hesiodos "Bir de ölümcül Nyx (Gece) Nemesis'i doğurdu, fani insana acı vermek için" der (Theogonia, 233, belki eklenti bir satır da olabilir). Homeros'ta nemesis sadece soyut bir tecessüm/şahıslandırma olarak geçer.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nemesis

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ