Yapılması gerekli olan ...

Vacip, (Arapça).
Vacib,
Yapılması gerekli olan.
İslam dinine göre yapılması gerekli olan.
Vücub. C.: Vâcibât.
Lüzumlu, mecburi olan.

Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. (Vitir ve Bayram namazları gibi.)

İlm-i Kelâm'da: Varlığı zaruri olup, olmaması imkânsız bulunan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ