Ulandığı sözcüğe kesinlik ya da olasılık anlamı katan ve "koşaç" da denilen ek...

-dir, 
-dır,
Koşaç,
Osm. haber edatı,
İng. copula,

Ad cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme güçlü ihtimal, olumluluk, olumsuzluk, süreklilik, kesinlik kavramları veren -dır / -dir eki veya değil kelimesi.

Başlı başına anlam taşımayan, birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk veya olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, kuvvetli ihtimal kavramları veren -dir eki veya değil sözcüğü.

Yüklemi özneye bağlıyan (koşan) kelimedir.

Özne-yüklem önermesinde özne ile yüklemi birbirine bağlayan 'dır' ('dırlar') ya da 'değildir* ('değildirler') biçimindeki deyim.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ