Işık kaynağının 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi...

Akı, 
(İng. flux).
Seyelan.
Osmanlıca seyelan. 
Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği.
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ