Eski dilde ayak ...

Pa,
Farsça ayak, ( پا )
Ayak,
İng. pous, foot.
Kadem,
Adım,
Bacak. 
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
Bacakların, bilekten sonraki bölümü. 

Ayak sözcüğünün diğer anlamları;
Yer değiştirmeyi sağlayan ve çeşitli hayvanlarda çok değişik biçimler gösteren yapılar.
Halk edebiyatında-yazınında uyak' a verilen ad.
Halk edebiyatında uyak.
Uyak,
Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler, ayak,.
Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri.
Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ