Oğuzların yirmidört boyundan biri...

Dodurga,
Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. 
24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han' ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır.

Bozoklar;
Gün Han (simgeleri şahin)  
Kayı - Bayat - Alkaevli - Karaevli   
Ay Han (simgeleri kartal)  
Yazır - Töker (Döğer) - Yaprılı tergeger  - Dodurga (Toturga).  
Yıldız Han (simgeleri tilki)  
Avşar, (Afsar) - Kızık  - Beğdili (serbes)  - Kargın   

Üç Oklar;
Gökhan (simgeleri bozkurt)  
Bayındır - Çavuldur  - Çepni  - Peçenek   
Dağhan (simgeleri kılıç)  
Salur - Alanyurtlu - Eymür - Yüreğir   
Denizhan (simgeleri doğan)
İğdir - Bükdüz - Yiva - Kınık

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ