Kadın baş süslemesinde kullanılan ve çene altından geçirilirek baş örtüsüne kancalanan gümüşten yapılmış takı ...

Tomaka,
Başa takılan gümüşlü kadın ziyneti.
Kadın baş süslemesinde kullanılan, genellikle gümüşten yapılmış takı.
Kadınların düğün ve bayramlarda kullandıkları baş takısı. 
Çene altından geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı.
Kadın baş süslemelerinde kullanılan, çene altından ve yanakların üzerinden yukarı doğru geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı.

Ege bölgesine özgü kumaş işlemeli altın gerdanlık. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ