Güçlü, becerikli...

Acar, 
Arapça bir kelimedir.
Atılgan. 
Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik.
Kuvvetli, gürbüz, dinç, iriyarı. 
Şişman, etli, semiz.
Cesur, kabadayı, atılgan, gözüpek, yiğit. 
Çalışkan, becerikli, hamarat. 
Çevik, enerjik, tezcanlı. 
Açıkgöz, zeki. 
Çapkın. 
İyi, güzel.
Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ