Danışma meclisi...

Şura,
Arapça bir kelimedir.
İngilizce: council
Konsey,
Meclis,
Danışma meclisi,
Danışma kurulu,
Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.

Müzakere, konuşma yeri, meclis, divan.
Konuşma yeri, istişare meclisi.
Meşveret için toplantı.
Danışıp konuşmak için toplanılan yer.
Danışma kurulu, istişare heyeti.
İstişare meclisi.
Meclis, kurul, heyet; konuşma yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ