Çağlayan, ırmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer...

Akanak,
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer,
Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli. 
Cereyan, akıntı.
Yatak, Akak,
Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 
Suyun ivinti yeri. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ