Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı. ...

İştikak, (Arapça).
Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı. 
Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. 
Misal: 
Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı. 
Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem. Mehmed Akif

İştikak sözcüğünün diğer anlamları;
Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma.
Türeme. 
Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ