Ayağın üstündeki tümsek yer ...

Ağım,
Fransızca, Elevation.
Ayağın üstündeki tümsek yer.
Ayağın ön tarfının hemen üstündeki tümsek kısıma ağım denir.
Ayak tarağının üst tarafındaki çıkıntı, tümsek.
Ayağın, parmaklarla bilek arasında kalan tümsek kısmı.

Ayak;
Ayak bileği üst üste iki eklem bulunan karmaşık bir yapıdır. Gerçek ayak bileği eklemi , tibianın dış ve üstten, fibulanın (baldır bölgesinde tianın arka-dışı boyunca uzanan ince kemik) dıştan oluşturdukları yatakla talusun (ayak bileği kemiklerinin en üstte olanı) yuvarlak tavanı arasındaki eklemdir. Ayak bileğinin yukarı ve aşağı hareketlerine izin verir.

Eklemlerden altta olanı topuk kemiği (kalkaneus) ile talus kemiği arasındaki subtalar eklemdir. Hareketi son derece kısıtlıdır ve ayağın yanlara hareketine izin verir. Eklem içi tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Ayak bileğinin sabitliğini bağlar sağlar. Dış yan bağlar ayak bileğinin dış yanında bulunarak bileğin içe doğru hareketini engeller. Anterior talofibuler bağ fibula ile talusu bağlar ve dış bağların en sık yaralanıdır. İç yan bağlar, iç kısımda bulunur ve ayak bileğinin dışa dönmesini engeller.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ