At arabası tekerleğine takılan demir çember...

Şına,
At arabası tekerleğinin demir çemberi.
Tekerleğin demir çemberi. 
Tekerleğin demir çemberi ile tekerlek arasına çakılan taban demiri.
Araba tekerlerindeki demir çember.  
Tekerlek, bir eksen etrafında dönen bir disk veya dairevi bir çatı vasıtasıyla dönme hareketi yapabilen mekanik bir düzen. Tekerleğin keşfi ile sayısız kullanma alanı ortaya çıktı. 

Kara taşımacılığında yeni bir devir açtı. Tekerlekte yapılan değişikliklerle işçiliği azaltmak, verimi arttırmak, taşıma hayvanının ve insanın sınırlı kas gücü kapasitelerine destek olan güç kaynaklarının yerini almak üzere makinalar geliştirildi.

En büyük teknolojik faydası da şüphesiz insanların ve eşitli hayvanların (at, eşek, öküz vb.) taşıyamayacağı yükleri taşınır kılmasıdır. Tekerleğin çalışması sonsuz sayıda kaldıraç gibi düşünülebilir. At arabası tekerleğinde yere değen çember dayanak noktası olmak üzere her parmak bir kaldıraçtır. Lokomotifteki tekerlekteyse dingil dayanak noktası olmak üzere yarıçapın ortasında bir yere bağlanan kol, gücü tekerlek çemberine aktarır. 

Dingilin sabit olması halindeyse tekerlek çemberine uygulanan kuvvet, bağlanan kolu hareket ettirir. Çeşitli dişli takımları, gücü ve hızı yarıçap uzunluklarıyla orantılı olarak değiştirir. Tekerlek, yükü ileriye çektiği gibi sürüklenen bir cismin aksine sürtünmeyi de azaltır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ