Trabzon' un Maçka ilçesinde, "ulusal park" kapsamına alınmış ünlü vadi ...

Altındere,
Altındere Milli Parkı,
Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Trabzon ili merkezinden, Maçka ilçesine bağlantı sağlayan 48 km' lik karayolu ile ulaşım sağlanıyor. Milli Parkın ana özelliğini Sümela Manastırı ile Altındere Vadisinin bitki zenginliği ve jeomorfolojik yapısı teşkil etmektedir. Meryemana adına kurulan Sümela Manastırı, Altındere'nin batı yamacında 300 m. yükseltide kurulmuştur. 

Hırıstiyanlığın çevrede yayılmasının başlangıç yeri olan manastır; şapel, kilise ve diğer kompleksleriyle sanat tarihinde önemli bir yer tutar. Efsanelere göre MS IV. yüzyılda kurulduğu iddia edilen manastırınXIII. yüzyıldan itibaren tarihini takip etmek mümkündür. Trabzon kamnenslarından 3. Alexios (1349-1390) asıl kurucusu sayılabilir. 1860 yılına doğru ilavelerle muazzam tesis halini alan Meryemana Manastırı en parlak dönemini XIX.yüzyılda yaşamıştır.

Dar ve uzun merdivenlerle girilen manastır; su kemeri, kütüphane , mutfak, misafir odaları, sarnıçları, sonradan kiliseye çevrilen tabii oyuk, kutsal suyun toplandığı havuz ve birçok şapellerle ziyaretçilerini karşılar. 


Doğrudan doğruya yamaca yaslanmış bina, keşişlerin barındığı asıl manastır yapısıdır. Yapıların üzerindeki kemerli galerilerin çok etkileyici görüntüleri hayranlık bırakır. Altındere Vadisi dar boğaz karakteri göstermekte olup arazi doğu ve batıdan dik bir meyille vadiye inmektedir. Milli Park, flora açısından da çok zenginlik içermekte olup yörenin hakim bitki örtüsünü doğu ladini oluşturur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ