Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma ...

Oruç, 
İng.fast, 
Alm. das fasten, 
Frn. jeune [le]; careme [le]).
Ruze, (Farsça).
Savm, 
Siyam.
Oruç, 

Hicretten on sekiz ay sonra, şaban ayının onuncu günü, Bedir Gazasından bir ay evvel farz oldu. 
Ramazan, mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim' in nazil olmağa başladığı Ramazan, oruç ayıdır. Arabi ve Kameri olan takvime göre 9. ay Ramazan olup, oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü, bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

Oruç Farsça bir kelimedir. Kelimenin aslı günlük anlamına gelen Ruze'dir. Önceleri Oruze  olarak kullanılmış, daha sonra oruç şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır. Arapçada orucun karşılığı savm kelimesidir. Savm kelimesinin çoğulu Siyamdır. 

Savmın anlamı yemek-içmekten kendini tutmak, hareketsiz kalmak ve her şeyden elini eteğini çekmektir. Kur’an’da savm susmak anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca oruç sadece İslam dininin muhataplarına değil geçmiş kavimlere de farz kılınmıştır. Oruç tutmaya ve orucun başladığı vakte imsak , orucu açmaya da iftar adı verilir. Oruç tutmak için gece kalkıp yenilen yemeğe de sahur denir.

Orucun çeşitleri :
1- Farz olan oruç,
2- Vacip oruç,
3- Sünnet oruç,
4- Mendup olan oruç,
5- Mekruh olan oruç,
6- Haram olan oruç,
7-Ölüm Orucu,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ