Sövme, yerme...

Şetm, Şetim.
Kelime olarak sövmek ve azarlamak manasına geliyor.

Küfür,
Kalay,
Yerme,
Zem.
Tan,
Lanet.
Sebb,

Bazı rivayetlerde şetm (sövme) yerine lanet kelimesi kullanılmıştır. Şu halde şetm, lanet, sebb, hakaret ifade eden söz manasında birbirine müteradif olmaktadırlar. Anne ve babaya sövmeyi büyük günahtır. Başkasının da anne ve babaya sövmesine sebep olmakta büyük günahtır. Bu hal  bize, anne ve baba karşısında hassasiyeti ileri götürme gereğini te'yid eder. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ