Ondört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü ...

Sone, 
(Fr. sonnet). 
İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü.
Başta iki dörtlü ve sonra iki üçlüden ibaret ondört dizeli bir Batı koşuk şekli.
Klasik Avrupa yazınında bir koşuk biçimi. 

Bize de geçen sonelerin uyak düzeni şöyledir: 
Dörder dizelik iki, üçer dizelik iki olmak üzere dört bağlamlı 14 dizelidir. 
Uyak düzeni: abba abba ccd ede ya da abba abba ccd eed.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ