İlke, prensip ...

Şiar,
Umde,
Mebde,
İlke, 
(İng. policy, principle ).
Prensip,
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur.
Davranış kuralı,
Öge, 
Temel bilgi.
Başlangıç,  ilk olan,  kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; 
Dayanak; temel neden, ilk neden.
Her tasarımsal dizgenin temeli, odak kavramı olan ve ilgili bütün olaylar için geçerli olabilen bir öneri.
Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ