Bilgisini başkalarını sıkacak biçimde gösterişle sunan kişiler için kullanılan sözcük ...

Pedantik, (İtalyanca).
Lüzumsuz ve insanı sıkan bir bilgi gösterisi yapan ukala kimse.
Ukalâ, bilgiçlik taslayan
Bilgisini başkalarını sıkacak biçimde gösterişle sunan kişiler için kullanılan sözcük.
Pedantik, Bilgiççe.
Otizm tanımlamalarında belirtilen kısıtlayıcı, sosyal etkileşim ve iletişimde problemlerin oluştuğu vakalardan ve genelde ukalaca, pedandik ve monotonik konuşma yapan kişilerde Asperger sendromu sıklıkla tanımlanan klinik özelliklerindendir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ