Tıp dilinde cüzzam hastalığına verilen ad...

Lepra,
Hansen, 
Cüzzam, 
Tedavi edilebilen ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. 
Cüzzam, 1876 yılında Armauer Hansen tarafından bulunmuş.
Cüzzam, Lepra basili tarafından oluşturulan öncelikle, deri ve siniri tutan kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.  Cüzzamın nedeni Hansen basili mycobacterium leprae adlı bakteridir. Bu mikro organizmanın yol açtığı, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen, bulaşıcı hastalıktır. 

Lepra mikrobacterium lepra basilinin neden olduğu kronik, teşhis ve tedavi edildiğinde kesinlikle iyileşen bir hastalıktır. Hastalığın tek taşıyıcısı insandır. 
Ağız ve burundan yakın temas sonucu damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Deri ve mukoza lezyonları ile birlikte duyu kaybı, kas zayıflaması ve felçle sonuçlanan periferik sinirlerin tutulması ve çoğu kez ele gelir şekilde büyümesi ile karakterizedir. 

Bu hastalıkta sakatlıklar geç teşhis ve yetersiz tedavi sonucu yıllar sonra oluşur. Hastalık böyle şekil bozukluklarına uğramış hale gelmeden teşhis ve tedavi edilmeli, bunun içinde iyi bilinmelidir. Lepra hastalığı genellikle tedavisiz ve basilli hastalardan, uzun süre yakın temas halinde bulunan bünyesi hastalığı almaya müsait olan çocuk yaştaki bireylere geçebilir. Erişkinlerin lepraya doğal dirençleri vardır, bu nedenle ileri yaşlarda hastalığı alma çok enderdir. Bulaşma teorik olarak üst solunum yollarından damlacıklarla atılan basillerden olur. 

Tedavisinde, Dünya Sağlık Örgütünün uyguladığı çok ilaçlı tedavi uygulanmaktadır. Kayıtlı hastaların tedavisini Dünya Sağlık Örgütü karşılamaktadır. Lepralı hastaların ilk tedavileri İstanbul, Ankara ve Elazığ İllerinde bulunan Lepra Hastanelerinde yapılır. T.C. Devletinde tedavileri yaşadıkları İldeki sağlık ocaklarınca yürütülmektedir. Hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

Cüzzam hastalığı, vücudun direncine bağlı olarak birbirinden ayrılan iki ana tip ve iki ara tip olarak sınıflandırılır.

Ana tipler;
Lepramatöz,
Tüberküloit,

Ara tipler;
Borderlein,
İndetermine.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ