Parlaklığı geçici olarak artarak parlayan yıldız...

Nova,
Latince nova.
İngilizce: nova, novae,
Fransızca: nova.
Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız.

Parlaklığı birden bire (on-onüç kadir) artan değişen yıldız.
Nova' lar başlangıçta yeni doğmuş yıldızlar sanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ