Kötü, alçak, soysuz ...

Habis,
Kötü, Alçak, Soysuz (kimse), traître, dégénéré, . 
Kötücül (hastalık veya ur),
Kötü, uğursuz, (Mecaz anlamında).
kötü huylu ( ur, hastalık vb ) malin ( tumeur, maladie ) habis ur tumeur maligne 2 kötü, alçak,
Habis adam (homme dégénéré),
Kötü huylu tümör, yani kanser
Bağışlanan şey. 
Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. 
Parasız olarak verilen nesne.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ