İsrailoğullarının "Tanrı" için kullandığı adlardan biri ...

Elohim,
Eloah(Allah).
Aloho, 
Süryanice bir deyim vardır; 
Nhayloğ Aloho; Allah Güç versin.
Sami kavimlerin ortak Tanrısıdır.
Eloha (Elohim).
İbranice'de Elohim sözcüğünün karşılığı tanrılar olarak verilebilir. Ancak bu tam doğru bir karşılığı vermeyecektir. Bu sözcüğün mastarı el' dir ve güç anlamına gelir.

Eloha ise güçlü ya da güçlü olan (kişi) anlamındadır. 
Tanrı Yehova için kullanıldığında saygı ifadesi olarak Eloha' ın çoğulu olan Elohim kullanılmıştır.

Bu kelime El kökünden gelmektedir. El ise güç, en büyük güç gibi anlamlara gelir.
Yahudiler Tanrıyı Elohim ve Yehova şeklinde adlandırmaktadırlar. Elohim Tanrı' nın gazap tarafını, Yehova ise rahmet tarafını temsil eder. Yahudiler Tanrı' nın gazabından çok korktukları için Elohim adını daha çok kullanmayı tercih ederler.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ