Çimento ve kireçten yapılan harç ...

Şima,
Çimento ve kireçten yapılan harç.
Çimento, kireç, alçı gibi su ile karıştırıldığında plastik bir hamur veren, bir süre sonra katılaşan, daha sonra da sertleşen ve bu özelliklerinden dolayı taş ve kumu bağlamakta kullanılan maddeye bağlayıcı madde denir. Harç da bir bağlayıcıdır.

Kireç, topraktan çıkarılan kireç taşının 1000 ºC’ de ısıtılmasıyla elde edilir. CaCO3=CaO +CO2
Sönmemiş kireç üzerine su dökülürse, sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) oluşur. CaO+H2O= Ca(OH)2 sönmüş kireç.

Bu da harç yapımında , çimento endüstrisinde, boya ve plastik yapımında ayrıca suların temizlenmesinde kullanılır. Sönmüş kireç havanın karbondioksit gazıyla bileşerek kireç kaymağı tabakası oluşturur.
Ca(OH)2+CO2= CaCO3(kireç kaymağı)+H2O
Kirecin kaymağı tıpta yanık tedavisi için merhem yapımında kullanılır.
Bu sönmüş kireç harç olarak kullanılır ki ; buna hava harcı veya kireç harcı denir.
Ca(OH)2 +SiO2=HARÇ
a)Ca(OH)2+ CO2= CaCO3+ H2O Harcın kurumasıyla kireç taşı oluşur.
b)Ca(OH)2+ SiO2=CaSiO3(kalsiyum silikat)+ H2O

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ