Akdeniz kıyılarında çok yaygın bir karides cinsi ...

Nika,
Gamba,
Karamot,
(Penaeus caramota).
Karidesler, çoğunun eti yenilebilir. En gösterişli karides 20 santim uzunluğunda olabilen ve başka türlerdeki gibi iki yerine, üç çift kıskacı olan Karamot'tur.  Akdeniz kıyılarının derin sularında yakalanır. 

Ancak haşlandıktan sonra pembe olan Pembe Karides uzun ve dikenli burnundan tanınır. Aslında birçok tür bu ad altında tanınır. Pembe karidesler kıyılardaki yosunların arasında ve kayaların altında yakalanır. 10 santimlik Leander serratus Atlantik kıyılarının en yaygın pembe karidesidir.

Akdeniz'de daha ufak türler vardır. Bunlardan Nika edulis' te sağ ve sol kıskaçlar farklıdır. Burnu dikenli olmayan gri renkli çalı karidesi (Crangon erangon), okyanus kıyılarında cezir tarafından bırakılan su birikintilerinde yakalanır. Bazı karides türleri ise tatlı sudaki hayata ayak uydurmuşlardır. Örneğin, Caridina. Amerika' nın Atlantik kıyısının acı sularında yaşayan adi çamur karidesi (Palaemorates vuigaris) 2,5 santimden az uzundur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ