Yunan müziğine özgü tiz sesli bir obua ...

Pipiza,
Yunan müziğine özgü, tiz sesli obua.
Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua.
Obua:
Fransızca: hautbois.
Orkestrada çift kamışlı, altı delikli, on anahtarlı, tahtadan yapılmış üflemeli bir çalgı.

Pipiza sözcüğünün başka bir anlamı:
Diptera(iki kanatlılar) takımına ait Syrphidae familyasından çiçek sinekleri veya syrphids olarak da adlandırılan uçan sineklerdir. Çoğu karanlıkta uçan sinekler olup larvaları safra oluşturan yaprak bitleriyle beslenirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ