Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve, eda...

Naz, 
Farsça (ﻧﺎﺯ),
Yapmacıklı davranış,
Cilve,
Eda,
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve, eda.
Kendini beğendirmek amacıyle takınılan edalı tavır, cilve.
Bir şeyi istediği halde kendini ağıra satmak için hemen kabul etmeyip istemiyormuş gibi davranma.
Şımarıklık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ