İran' lı matematik, astronomi ve coğrafya bilgini ...

Harezmi, 
Abdullah bin Musa el-Harezmi,    
İranlı matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Onun matematik konusundaki çalışmaları cebir'in temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan’da harfler ya da heceler yerine sembollerin kullanıldığını saptamış, onları İslam dünyasına kazandırmıştır. Böylece sembollerden oluşan on tabanlı sayı sisteminin kurulmasını sağlamıştır. 

Harezmi, Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı eserinde logaritmanın kullanılışına da öncülük etmiştir. İngilizce'de al-Khwarizmi diye anılır.  Hayatı  Horasan bölgesinde bulunan Harezm (Özbekistan' ın Khiva)şehrinde dünyaya gelen Harezmi' nin tam adı Abdullah bin Musa el-Harezmi' dir. Harezmi'nin bir çok eseri latinceye çevrilmiştir.

Eserleri ;
Matematik ile ilgili Eserleri : 
El- Kitab'ul Muhtasar fil Hesab'il Cebri ve Mukabele
Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind 
El-Mesahat  

Astronomi ile ilgili eserleri : 
Ziycul Harezmi 
Kitab al-Amal bil Usturlab 
Kitabul Ruhname  

Coğrafya ile ilgili Eserleri :
Kitab surat al-arz  

Tarih ile ilgili eserleri :
Kitabul Tarih

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ