Edebiyatta bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak bir şeye benzediği başka şeylelerin adıyla anma sanatı ...

İstiare,
Eğretileme, 
Bir kelimenin manasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme sanatına istiare denir. Cesur ve kuvvetli bir insana arslan, kurnaz bir kimseye tilki demekle istiare yapmış oluruz.
Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme denir.
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme. 
Ariyet istemek. 
Ödünç almak. 
Birinden iğreti bir şey almak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ