Bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm ...

Yiv,
Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı. 
Bir dişli çarkta veya bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm. 
Bir sütun gövdesinin veya bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla paralel veya sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk. 
Ek çizgisi, 
Saçta ayırma yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ