Başkalarının sırtından geçinen kimse...

Asalak, 
Fransızaca: parasite
İngilizce: parasite.
Tufeyli,
Otlakçı,
Ekti,
Abacı,
Parazit.
Yelmeşik,
Başkalarının sırtından geçinen (kimse).
Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. 
Bir canlının içinde veya üzerinde, sürekli ya da geçici olarak besin ve yer sağlama amacıyla yaşayan başka canlı; ekti, yelmeşik, parazit.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ