Aygıt, cihaz...

Aparat, (Fr. instrument, İng. apparatus, instrument, tool, equipment).
Cihaz,(Osmanlıca).
Aygıt,
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz.
Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.
Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.
Alet, malzeme, çeşitli küçük sanat dallarında kullanılır araç, avadanlık.
Araç, gereç, avadanlığın tümü.
Âlet ve edevat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ