Toprakta biriken fazla suların çeşitli yollarla boşaltılması...

Drenaj, (Fr. drainage, İng. drainage). 
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama.
Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma.
Doğal olan veya ameliyatla oluşan boşluklarda toplanmış patolojik sıvıların, dışarı boşaltılmasını kolaylaştırmak için birtakım araçların bu boşluklara konması.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ