Siirt yöresinde, bazı Keldani yaşlıları tarafından kullanılan ve ölmek üzere olan dil...

Hertevin,
Hertevin (Hértevin) dili,
Kuzeydoğu Aramice veya Süryanice ailesine üyedir. 
Konuşulduğu esas bölge Siirt'in Pervari ilçesindedir. Ama bu dili konuşanların çoğu Keldani Katoliktir. Batı ülkelerine göç etmiştir.
Hertevin dilinde yazılar,  Süryani alfabesi ile yazılır ama yazılı kaynak yoktur. Zaten bu dil de yok olmaya yüz tutmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ