Sarımsı yeşil renkli, cam parıltılı, magnezyum ve demirli silikat...

Olivin,
Yüksek sıcaklık silikat minerali ailesidir. Rengi siyahtan zeytin yeşiline değişir. Camsı parlaklıktadır. 
Konkoidal kırılma gösterir. Kristalleri genelde küçüktür. Kayaca taneli bir görünüm verir. 
Mg ve Fe iyonlarını içeririr. Magmada ilk önce kristalleşen yapı budur.

Konya'nın Derebucak İlçesi'ne bağlı Çamlık Beldesi'ndeki Kızıldağ Bölgesi, dünyanın en büyük rezervini barındırıyor. 50 milyon tonluk görünür rezerv olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin bin yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek olan madenin gravitesi'nin çok yüksek olduğu bilinmektedir.

Olivin dünit, madeninin yüksek ısıya dayanıklı ateş tuğlaları yapımında ve demirdöküm sanayiinde kullanılır. Olivin, son yıllarda Avrupa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, özellikle demir-çelik ve döküm sanayiinde çok önemli bir mineral olarak kullanılmaktadır. Ancak Türkiye'de tanınmadığından gerektiği kadar kullanılamıyor. Olivin, özellikle serbest silis içermemesi ve içerdiği silis' in tamamen bağlı olması nedeniyle, sağlığa zararlı değildir. Bu nedenle Olivin kullanımı her zaman tercih edilmektedir. Ağustos ayının şanslı taşı olarak daastrolojide kullanılmaktadır. 

Demir-Çelik Sanayinde:
Yüksek fırınlarda cüruf düzenleyici, elektrik ark ocaklarında delik kumu, tandiş destek kumu, pota destek kumu olarak kullanılmaktadır.
Refrakter Sanayiinde:
Forsferit ateş tuğlası imali, katkı maddesi, refrakter harçlar (püskürtme, tamir harcı vb.) ve refrakter beton yapımında kullanılmaktadır.

Döküm Sanayiinde:
Kalıp ve maça kumu olarak, özellikle mangallı dökümlerde, alternatif olan silis kumuna göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Kumlama Sanayiinde:
Fiziksel özelliği bakımından sert ve tane kırılım yüzeyinin köşeli olmasından dolayı, metallerin, bina ve gemi yüzeylerinin temizlenmesinde raspa kumu olarak kullanılmaktadır.
Mineral Sıvı Yapımında: 
Olivin, dayanıklılığı, içinde nem barındırmaması, yeşil ve yeşil tonları içeren rengi ve ısı yalıtımı sağlamasından dolayı mineral sıva yapımında tercih edilmektedir.

Gübre Yapımında: Toprağın magnezyum ve demir ihtiyacını karşılamak amacıyla gübre yapımında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Denge ve Dolgu Malzemesi:
Olivin, yüksek yoğunluğundan dolayı denge unsurunun esas olduğu bazı alanlarda kullanılmaktadır. Tren yollarında ve deniz platformlarında sağlam ve dengeli bir temel sağlamak için de olivin çakılları kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ