"Pay ederek iki kerede yap" örneğinde olduğu gibi tersinden de okunduğunda aynı şekilde okunan tümceye verilen ad...

Palindrom, 
(İng. palindrome). 
Tersten okunuşu da aynı olan cümle, kelime ve sayılara denilmektedir.
Yunanca palın, ters demektir. Yunanca dromein, koşmak demektir. Bu sözcüklerden Palindrom kelimesi üretilmiştir.
DNA' da soldan sağa veya sağdan sola, tamamıyla aynı olan baz dizisi.

Örnekler;
Nalan,
Neden,
Traş niçin şart.
Radar,
Talat,
Ey Edip Adana da pide ye.
Anastas mum satsana. 
Tasla kepek al sat,
Pay ederek iki kerede yap.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ