Olumsuz, menfi...

Negatif, 
Fr. negatif.
İng. negative.
Alm. Negativ
Olumsuz,
Yok.
Eksi, 
Pozitif karşıtı. 
Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi,
Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ