Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı ...

Hak, 
Arapça, hak (ﺣﻚّ).
Arapça hakk.
Taş, maden veya tahta üstüne yazı veya bir şekil oyma.
Bir şey üstündeki yazı vb. şeyi kazıma.
Kağıttaki yazıyı kazıma, kazı.
Hakkak:
Maden, ağaç, taş üzerine yazı ya da şekil oyan sanatçı.

Hak sözcüğünün başka anlamları;
Doğru, gerçek. 
Karşıtı: Batıl.
Batıl olmayan.
Allah, Cenabıhak, Tanrı, Huda.
Toprak.
Dünya.
Hisse, pay.
Hukukun veya geleneğin bir kimseye tanıdığı şey, hisse, pay.
Bir kimsenin, sorumluluğunu yüklenerek yaptığı bir işin maddi karşılığı.
Bir kimseye sarfedilen ve ancak ona layık olmakla ödenebilecek büyük emek ve gayret.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ