Lenf bezi kanseri...

Lenfoma, 
Fr. lymphoma, 
İng. lymphoma.
Lenf düğümlerinde çıkan ve lenfositlerden oluşan urların tümü.
Lenfoyit doku kanseri.
Lenfositlerin neoplastik bozukluğu.

Lenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır. Lenfoma çok çeşitli alt tiplerden oluşan, çok farklı davranış özellikleri gösterebilen bir hastalıklar topluluğudur.  Lenf sistemi bedenimizin bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf sistemi mikroplarla ve diğer pek çok hastalıkla mücadele eden akyuvarları (lökositler, kanın beyaz hücreleri) depolar ve bedenimizin her köşesine taşır. Lenf sistemini tüm bedenimizde dağılmış olan bir ağa benzetebiliriz. Bu ağda lenf damarları, lenf bezleri ile diğer lenf organ ve dokuları bulunmaktadır. Lenf damarları, kan damarları gibi ama onlardan ayrı bir sistem içinde, bedenimizin tüm bölgelerine dağılır. Lenf damarlarında renksiz, suya benzeyen bir sıvı taşınmaktadır. Bu sıvıya lenf sıvısı denir. Lenf sisteminde görev yapan akyuvarlara lenfosit de denir.  Lenf damarları, lenf bezleri, diğer lenf organ ve dokularıyla birlikte hepsine lenf sistemi denir. 
Bu yapı içinde ortaya çıkan kanserlerin genel adı da lenfomadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ