Kuşların "Taşlık, katı" gibi adlar da verilen midesi...

Konsa, 
Taşlık, 
Katı, 
Fransızca, gesier.
Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı, konsa. 
Kuşların, yemek borusu üzerinde bulunan balon şeklindeki yiyecek deposuna ise kursak denir.

Uçma olayında büyük enerjiye ihtiyaç duyulduğundan kuşlarda gelişmiş bir sindirim sistemi vardır. Mide ve barsak kuruluşu, diğer hayvanlarınkinden farklıdır. Kuşlarda kursak, denilen bir torba da bulunur. Kursak alınan gıdayı depolamaya ve devamlı mideye aktarmaya yarar. Mideleri iki gözlüdür. Birincisinde mide özsuları salgılandığından, bezli mide adını alır. İkincisine taşlık, katı adı verilir. Kuş enerji depo edebilmesi için yediğini hemen hazmeder. Mesane yoktur. Posalar derhal dışarı atılır ve vücut hafifletilir.

Mide ve bağırsakların posayı aşağıya iten hareketleri müthiştir. Yuvasını henüz terk etmemiş bir ardıç kuşu uçmanın tekniğini şuurlu olarak bilmez. Bunun için gerekli yakıt hesabını yapamaz. Ama içgüdü olarak önüne çıkan koskoca bir solucanı hemen kursağına indirir. Karga yavrusu, sanki uçmak için fazla gıda gerektiğini biliyormuş gibi, her gün kendi ağırlığının birkaç katı öteberi yutar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ